– goed geregeld

De  3 juristen/mediators van MGH (mr. Virginie de Zanger, mr. Cor Schaap en/of mr. Ben Schoenmaker) begeleiden het makkelijker praten over drie moeilijke zaken:

Bedrijfsopvolging & overdracht

Een kwestie van loslaten en toevertrouwen. Van de rust gaan genieten… maar blijft het altijd rustig? Hoe de juiste balans te houden tussen afstand en betrokkenheid? Zakelijk en privé liggen soms wel heel dicht bij elkaar. Zeker bij familiebedrijven. Die hebben een enorme kracht, want men kent elkaar, men heeft passie en hart voor de zaak. Maar soms levert dat ook een enorm probleem op, helaas… Familie en bedrijf hebben namelijk ieder een eigen dynamiek.  En sommige onderwerpen zijn ‘taboe’ in de familie. Ook emoties die worden opgeroepen door ‘stoppen/opvolging’, blijven vaak onbesproken.

Ziekte & ongevallen

U moet er niet aan denken maar… iedereen loopt het risico van ziekte en ongeval. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal wel geregeld voor dat geval. Maar circa één op de vijf mensen verliest ‘de vrije beschikking over zijn wil’ in een kortere of langere periode voor het overlijden. Belangrijke vraag is dan, wie in die periode namens u kan en mag optreden?  Naast de vraag ‘wie’ het dan moet doen, is natuurlijk de vraag van belang ‘wat’ die gemachtigde dan moet doen? Voorkomen moet worden dat uw tijdelijke uitval meteen een bedreiging is voor de continuïteit van uw bedrijf.

Erven & achterlaten

Het opstellen van testament is voor velen bekend. Minder bekend is dat ‘up-daten’ of actualiseren van een testament vaak noodzakelijk is. Hoe gaat u om met ‘veranderde omstandigheden’: een nieuw huwelijk, samengestelde gezinnen met kinderen, vermogen dat opeens groeit of juist in waarde afneemt? Ondertussen ontwikkelt zich ook rechtspraak over de uitleg van testamenten. Reden om dat dus heel duidelijk met elkaar te bespreken en goed te regelen, want erfeniskwesties zijn gevreesde voorbeelden van familieruzies, zelfs in zgn. hechte families. Waarschijnlijk biedt in die gevallen erfenis bemiddeling een uitkomst.

 

MGH begeleidt graag in die situaties de communicatie, zodat uw zaken goed geregeld zijn.

Behalve juridisch advies of mediation, kan bij bovengenoemde 3 zaken ook regie-mediation als specifieke vorm van mediation worden toegepast.

Van een aantal onderwerpen hebben we korte informatie-papers beschikbaar.