Gespreksbegeleiding:

Gespreksbegeleiding kan raadzaam zijn als professionele hulp bij een beginnend conflict (of als de relatie stroever gaat) en u dit zo snel en geruisloos mogelijk wilt oplossen.

De gespreksbegeleider is een sparringpartner, ondersteuner of woordvoerder. Hij kent geweldloze communicatie en vergelijkbare technieken om gesprekken vlot te trekken en irritaties om te zetten naar behoeften en een herstart van de relaties

Professionele gespreksbegeleiding kan ook ingezet worden als een ‘lichte’ vorm van conflictbemiddeling: als partijen voelen dat ze er samen niet goed meer uit kunnen komen, kan  een neutrale derde hun gesprekken voorzitten. De aanwezigheid van zo’n onafhankelijke gespreksleider kan verfrissend werken om de scherpe kantjes uit de communicatie te halen en een gelijkwaardig gespreksnivo te bewerkstelligen.

U kunt ons dus als gespreksbegeleider inschakelen

– bij  een beginnend conflict en u wilt professionele ondersteuning zonder formaliteiten

– als u behoefte heeft aan steun en u iemand namens u het woord wil laten voeren, of iemand die u op de achtergrond steun

– als u met iemand die neutraal afstand kan nemen tussentijds wilt kunnen sparren.

Voordelen hiervan zijn: professionele begeleiding, u houdt de regie in eigen hand, het geeft u een gevoel van zekerheid, verminderde kans op escalatie, en uw emoties worden vertaald naar behoeften en belangen.

 

Specialisatie gespreksbegeleiding: Gecertificeerde vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) en integriteit (VPI)

Een  speciale vorm van gespreksbegeleiding is die door een zgn. gecertificeerd vertrouwenspersoon. We zitten dan in de sfeer van de ARBO en de werkvloer van het bedrijfsleven. Het gaat hier met namen klachten van  ongewenst gedrag van sexuele intimidatie, geweld, agressie, discriminatie en pesten. We spreken dan over de VPO.

Een andere lijn is die van integriteit binnen het bedrijf. Hier zitten we bij zaken als fraude, eerlijkheid, betrouwbaarheid ed. Het werkterrein van de VPI.

In eerste instantie zullen gecertificeerde vertrouwenspersonen een luisterend oor of steunende schouder bieden. Helpen de zaken te analyseren.

Vaak zullen ze ook helpen om oplossingsmogelijkheden te onderzoeken. Een gesprek met betrokkenen aangaan? Of: doorverwijzen naar anderen zoals mediators. Hun taak wordt dan de begeleiding of ondersteuning van de partij die de hulp zocht of de klacht formuleerde.

Bij integriteitsvraagstukken, kunnen ook gerechtelijke procedures in beeld komen.

Gecertificeerde vertrouwenspersonen binnen MGH zijn: PeteR Clark en Cor Schaap.

Cor Schaap onderzoekt momenteel ook de inbreng van vertrouwenspersonen binnen de context van het vrijwilligerswerk in verenigingen, stichtingen en religieuze organisaties.