Gespreksbegeleiding:

Gespreksbegeleiding kan raadzaam zijn als professionele hulp bij een beginnend conflict (of als de relatie stroever gaat) en u dit zo snel en geruisloos mogelijk wilt oplossen.

De gespreksbegeleider is een sparringpartner, ondersteuner of woordvoerder. Hij kent geweldloze communicatie en vergelijkbare technieken om gesprekken vlot te trekken en irritaties om te zetten naar behoeften en een herstart van de relaties.

Professionele gespreksbegeleiding kan ook ingezet worden als een ‘lichte’ vorm van conflictbemiddeling: als partijen voelen dat ze er samen niet goed meer uit kunnen komen, kan  een neutrale derde hun gesprekken voorzitten. De aanwezigheid van zo’n onafhankelijke gespreksleider kan verfrissend werken om de scherpe kantjes uit de communicatie te halen en een gelijkwaardig gespreksniveau te bewerkstelligen.

U kunt ons dus als gespreksbegeleider inschakelen

– bij  een beginnend conflict en u wilt professionele ondersteuning zonder formaliteiten

– als u behoefte heeft aan steun en u iemand namens u het woord wilt laten voeren, of behoefte heeft aan iemand die u op de achtergrond steunt

– als u met iemand die neutraal afstand kan nemen tussentijds wilt kunnen sparren.

Voordelen hiervan zijn: professionele begeleiding, u houdt de regie in eigen hand, het geeft u een gevoel van zekerheid, verminderde kans op escalatie, en uw emoties worden vertaald naar behoeften en belangen.

Een  speciale vorm van gespreksbegeleiding is die door een zgn. gecertificeerd vertrouwenspersoon. We zitten dan in de sfeer van de ARBO en de werkvloer van het bedrijfsleven.