Virginie de Zanger

Mediation_IMG_6908_110 Mr. V. de Zanger (Virginie)

Na mijn studie notarieel recht heb ik mij gespecialiseerd in het erfrecht.

Momenteel heb ik een eigen bedrijf waarbij ik mijn juridische kennis onder meer inzet om nabestaanden bij te staan bij de afwikkeling van een nalatenschap. Wat mij daarbij het meest aangrijpt zijn de conflicten binnen de familie

Het zwarte schaap dat onterfd is en een beroep doet op z’n legitieme portie. Het theelepeltje waarmee moeder altijd roerde in de koffie en dat nu iedereen wil hebben. Het bureau van vader waar de oudste zoon recht op meent te hebben. Het gaat meestal niet om geld, maar om de emotionele zaken

Zo’n 60% van de afwikkelingen gaat min of meer gepaard met onenigheid. Bij 30% daarvan zien de kinderen elkaar nooit meer. Iets wat de ouders absoluut niet zouden hebben gewild en wat met een betere communicatie ook niet noodzakelijk zou zijn geweest.

Met mijn ervaring in het erfrecht en met het gebruik van mijn  mediationvaardigheden kan ik u begeleiden bij het naar ieders tevredenheid afwikkelen van de erfenis en mogelijke onenigheid tussen familieleden voorkomen en/of uit de weg helpen.

Tel. +31 6 5264 6327 / 31 23 7434 654