Erven & achterlaten

Het opstellen van testament is voor velen bekend. Minder bekend is dat ‘up-daten’ of actualiseren van een testament vaak noodzakelijk is. Hoe gaat u om met ‘veranderde omstandigheden’: een nieuw huwelijk, samengestelde gezinnen met kinderen, vermogen dat opeens groeit of juist in waarde afneemt? Ondertussen ontwikkelt zich ook rechtspraak over de uitleg van testamenten, waarbij de letter van het testament minder letterlijk wordt genomen en meer gekeken wordt naar de achterliggende bedoeling. Reden om dat dus heel duidelijk met elkaar te bespreken en goed te regelen, want erfeniskwesties zijn gevreesde voorbeelden van familieruzies, zelfs in zgn. hechte families. Oud zeer van vroeger komt weer boven en de ‘balans’ kan onderling nog eenmaal opgemaakt worden. Hoe voorkomt u dat de familieband dan uiteenvalt?

Of: wat doet u met wettelijke erfgenamen waarbij u grote twijfel hebt of ze het wel aan kunnen? En, als u kiest voor goede doelen in uw testament: welke dan, of onder welke voorwaarden?

Vaak wordt gedacht dat men het vroeger al goed geregeld had. Maar veelal zijn die regelingen over hun houdsbaarheidsdatum heen doordat er nieuwe relaties of omstandigheden zijn ontstaan. Of men is er anders over gaan denken, en vergeet daarbij het testament te wijzigen.

MGH begeleidt graag die communicatie, waardoor u over moeilijke onderwerpen makkelijker kan praten, eventueel samen met uw naastbestaanden/erfgenamen. Zodat uw zaken goed gereld zijn.

Met het formulier ‘Aandachtspunten Erfenis en Testament’ hebben we de opzet voor een inventarisatie gemaakt van o.a. erfgenamen, legaten, bewind, executele. Daarnaast gebruiken wij verschillende organisers.

Daarnaast kunt u ons betrekken bij de correcte uitvoering van uw testament als executeur. Ook treden wij op als mediator, als er verschil van mening ontstaat bij de nabestaanden over uw testament (de zogenaamde ‘nalatenschapsmediation’).

En als er sprake is van vastgelopen relaties binnen de familie, dan draagt MGH er aan bij dat er weer op een prettiger manier onderling gecommuniceerd gaat worden.

Misverstanden/ruzies uit het verleden… U zou ze willen begrijpen, verhelderen, misschien oplossen. In een zogeheten bijleg-gesprek begeleiden we u op deskundige wijze in de communicatie met de ander.