Mediation:

De meeste mensen willen geen ruzie of problemen met elkaar. Toch veranderen relaties (privé en/ of zakelijk) soms in negatieve zin

Lastige gesprekken veranderen dan in lastige mensen. Op dat hellende vlak toont mediation zijn waarde. Het conflict is te zwaar voor lichte vormen van gespreksbegeleiding en vraagt een steviger aanpak. U wilt escalatie van partijdig advies of gerechtelijke procedures voorkomen.

Onder leiding van een onafhankelijke, deskundige derde kunt u er vaak in deze beginfase van een conflict met  een paar sessies er samen uitkomen. Betrokkenen houden daarbij hun eigen verantwoordelijkheid, werken gemotiveerd aan zelf gekozen oplossingen en gaandeweg komt er weer beweging in vastgelopen gesprekken of situaties.

Anders gesteld: door mediation kunt u in korte tijd en met maximale grip tot eigen maatwerk-oplossingen komen en dat tegen relatief lage kosten, zeker in verhouding tot een juridisch traject.

De 5 leden van MGH zijn allemaal mediator en 3 ook register-mediator bij het MfN. De Mediators federatie Nederland (MfN) heeft uitstekende modellen en reglementen ontwikkeld.  Als u meer wilt lezen:  mediationovereenkomst, MFN-reglement en MfN-gedragsregels.

Mediation wordt tegenwoordig op veel verschillende terreinen met succes toegepast.  Voor een helder overzicht maakt MGH onderscheid tussen

1. Mediation in familie en privé ( met als specialisatie zilver-wijs)

2. Mediation in ondernemingen en organisaties (met als specialisatie het onderwijs)