Mediation:

De meeste mensen willen geen ruzie of problemen met elkaar. Toch veranderen relaties (privé en/ of zakelijk) soms in negatieve zin

Lastige gesprekken veranderen dan in lastige mensen. Op dat hellende vlak toont mediation zijn waarde. Het conflict is te zwaar voor lichte vormen van gespreksbegeleiding en vraagt een steviger aanpak. U wilt escalatie van partijdig advies of gerechtelijke procedures voorkomen.

Onder leiding van een onafhankelijke, deskundige derde kunt u er vaak in deze beginfase van een conflict met  een paar sessies er samen uitkomen. Betrokkenen houden daarbij hun eigen verantwoordelijkheid, werken gemotiveerd aan zelf gekozen oplossingen en gaandeweg komt er weer beweging in vastgelopen gesprekken of situaties.

Anders gesteld: door mediation kunt u in korte tijd en met maximale grip tot eigen maatwerk-oplossingen komen en dat tegen relatief lage kosten, zeker in verhouding tot een juridisch traject.

De 5 leden van MGH zijn allemaal mediator en 3 ook register-mediator bij het MfN. De Mediators federatie Nederland (MfN) heeft uitstekende modellen en reglementen ontwikkeld.  Als u meer wilt lezen:  mediationovereenkomst, MFN-reglement en MfN-gedragsregels.

Mediation wordt tegenwoordig op veel verschillende terreinen met succes toegepast.  Voor een helder overzicht maakt MGH onderscheid tussen

1. Mediation in familie en privé ( met als specialisatie zilver-wijs)

2. Mediation in ondernemingen en organisaties (met als specialisatie het onderwijs)

Mediation in familie en privé

Familie kies je niet… die krijg je. Soms als waardevol geschenk… soms ook als moeizame uitdaging.

Een partner kies je wel zelf, maar ook dat kan soms een probleem worden. Onenigheid ligt dan ook gevoelig in deze sfeer van intimiteit.

De 5 leden van MGH hebben daar oog oor en hart voor. Ze kunnen u deskundig begeleiden.

Het kan hierbij gaan om:

• Onenigheid tussen ouders en kinderen
• Onenigheid tussen broers/zussen
• Beëindiging relatie van partners
• Vormgeven van relatie/afspraken maken
• Overleg huwelijkse voorwaarden
• Echtscheiding
• Omgangsregelingen m.b.t. kinderen
Nalatenschappen
• Afscheidsgesprekken
• Contacten zorginstellingen
• Testamenten
• Buren, overlast
• Conflicten vanuit verschillende culturele contexten
• Morele dillema’s.

ZILVER-WIJS

Als bijzonder aandachtsveld binnen de mediation in familie en privé sfeer hebben de drie MGH-mediators mr. Virginie de Zanger, mr. Cor Schaap en mr. Ben Schoenmaker het project ZILVERWIJS. Dit is gericht op de bijzondere positie van de senioren. Op de achtergrond spelen vaak allerlei juridische vragen, waar wij extra aandacht voor hebben.

Genieten van je oude dag’, wie wil dat niet?

Maar soms kunnen vragen en zorgen van verleden of toekomst dat wel erg verhinderen. MGH wil ouderen aan een gouden toekomst helpen en struikel-drempels weg te halen door:

 • Problemen uit het verleden helpen uitspreken
 • Verstoorde relaties nieuw leven inblazen
 • Afspraken over vermogen en testamenten maken
 • Bedrijfsopvolging begeleiden
 • Ouders-kind problemen bespreekbaar maken
 • Antwoorden op zorgvragen zoeken
 • Enz.

Als u zich herkent in één van deze ‘struikel-drempels’ neem dan contact op.

Dit geldt niet alleen voor de ouders zelf maar ook voor hun kinderen  Want als je zelf de 40 of 50 passeert ga je ook steeds meer merken dat je ouders ouder worden. En we weten, ouderdom komt met gebreken. Bij de ene wat meer dan bij de ander, maar toch. Dan rijst de vraag of zij hun zaken rond zorg en overlijden wel tijdig en goed geregeld hebben. Maar weet je eigenlijk wel hoe jouw ouders daarover denken?

Naast mediation (of regiemediation)  kunnen de 3 juristen van MGH u deskundige hulp en helder advies bieden in begrijpelijke taal bij juridische vragen over erven, estateplanning, de afwikkeling van nalatenschappen, executeur, bedrijfsopvolging binnen de familie etc. Zie ook :  Goed geregeld ?

Met ZILVER-WIJS willen wij graag  onze bijdrage leveren aan een gouden toekomst ook voor ouderen!

Mediation in ondernemingen en organisaties

Voorbeelden van mediation-mogelijkheden binnen een onderneming of  organisatie zijn:

 • Tussen directieleden, Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, vennoten, onderling of in relatie met elkaar
 • Bij bedrijfsopvolging
 • Bij spanningen in familiebedrijven
 • Relatie met leveranciers en afnemers
 • Collegiale verhoudingen op het werk, ontslag van personeel, ziekteverzuim
 • problemen in de kerk, leden onderling of met kerkenraad,  rond kerksluitingen
 • Ethische vraagstukken
 • Bezwaren van burgers tegen besluiten van de overheid.

ONDERWIJS

Dit is binnen MGH met name de specialisatie van Jacqueline Klopper.

In het onderwijs werk je met tal van mensen samen. Dat, naast het werk zelf en het contact met leerlingen/studenten, kan het werken ook extra leuk maken.  Je bent onderdeel van een team en samen zorg je voor goed en inspirerend onderwijs. Niet altijd gaat de samenwerking goed. Verschillen van inzicht, van werkwijze of gewoon elkaar verkeerd begrijpen kan het samenwerkingsproces verstoren. Je gaat elkaar wat ontlopen, zegt niet wat er werkelijk op je hart ligt en voelt je wat gespannen op het werk. Mogelijk is er sprake van een ziekmelding.

Gelukkig lost zo’n situatie zich ook vaak weer op. Maar soms, en zeker als het een botsing met een leidinggevende betreft, gaat dat niet zo. Dan blijft de spanning in de lucht en is een gesprek lastig. En als het ondanks eerdere pogingen niet lukt om elkaar te vinden, kan het heel goed werken om daar een onafhankelijk gespreksbegeleider bij te vragen die getraind is in het voeren van dit soort gesprekken. Met 1 of 2 gesprekken is de lucht veelal geklaard, zijn misverstanden uit de weg geruimd en ontstaat er zicht op waar het mis gaat in de communicatie. Hierdoor komt er ruimte om op een andere manier met elkaar om te gaan, elkaar weer te gaan horen en afspraken* te gaan maken. En u gaat weer ontspannen en met plezier naar uw werk. De afspraken kunnen indien gewenst worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die juridisch geldig is.

Voorbeelden van gespreksbegeleiding of mediation binnen het onderwijs zijn:

 • Tussen collega’s onderling of gesprekken met andere organen
 • Tussen docenten  directeuren met ouders
 • Bij besturen/ raden van toezicht
 • Tussen kinderen/jongeren