– gecertificeerd vertrouwenspersoon

Een  speciale vorm van gespreksbegeleiding is die door een zgn. gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO) en integriteit (VPI). We zitten dan in de sfeer van de ARBO en de werkvloer van het bedrijfsleven.

Het gaat hier met namen klachten van  ongewenst gedrag van sexuele intimidatie, geweld, agressie, discriminatie en pesten. We spreken dan over de VPO.

Een andere lijn is die van integriteit binnen het bedrijf. Hier zitten we bij zaken als fraude, eerlijkheid, betrouwbaarheid ed. Het werkterrein van de VPI.

In eerste instantie zullen gecertificeerde vertrouwenspersonen een luisterend oor of steunende schouder bieden. Helpen de zaken te analyseren.

Vaak zullen ze ook helpen om oplossingsmogelijkheden te onderzoeken. Een gesprek met betrokkenen aangaan? Of: doorverwijzen naar anderen zoals mediators. Hun taak wordt dan de begeleiding of ondersteuning van de partij die de hulp zocht of de klacht formuleerde.

Bij integriteitsvraagstukken, kunnen ook gerechtelijke procedures in beeld komen.

Gecertificeerde vertrouwenspersonen binnen MGH zijn: PeteR Clark en Cor Schaap.

Cor Schaap onderzoekt momenteel ook de inbreng van vertrouwenspersonen binnen de context van het vrijwilligerswerk in verenigingen, stichtingen en religieuze organisaties.