Regie mediation

Regie – mediation: om belangrijke zaken in de (eigen) hand te houden..

Regie mediation is er om op uw belangrijke levensmomenten de regie in eigen hand te houden en de zaken goed te regelen. Regie-mediation wil voorkomen dat ‘zaken uit de hand lopen’ of ‘zaken uit uw handen vallen’. Graag geven wij u enige informatie.

Belangrijke levensmomenten

Regie mediation kijkt vooral naar belangrijke levensmomenten. Daarbij gaat het in dit verband over het ‘goed regelen van belangrijke zaken in een mensenleven’. Zoals bij :

-wel of niet medische behandeling,
-het overdragen van een eigen bedrijf,
-een levenstestament met wensen, volmachten en instructies,
-en uiteindelijk een sterf-testament met legaten en erfgenamen.

Als van het ‘levensboek’ een bladzijde wordt omgeslagen of voltooid, is het van belang is dat goed wordt doorgegeven en nagelaten. Met name dán blijkt er behoefte te bestaan aan procesbegeleiding, communicatie en het creëren van vertrouwen.

Veelheid van eventuele onderwerpen van Regie mediation

Binnen Regie-mediation kunnen een veelheid van onderwerpen aan bod komen. Hieronder staan een aantal, maar de lijst is niet uitputtend:

Overzicht van onderwerpen

Gezondheid
Medische volmacht, aan wie, waarover, niet behandel-verklaring, euthanasieverklaring, dementieverklaring, donorcodicil, behandelgebodsverklaring, artsen raadplegen, herroepen, lastige discussies met artsen, zorginstellingen, enz.
Eigen bedrijf
Ondernemersvolmacht, aan wie en waarvoor, termijnen van overdracht.
Bedrijfsstatuut, familiestatuut, nadere aandachtspunten en bepalingen over eigendom, overdracht, directievoering enz.
Persoonlijke wensen
Persoonlijke wensen van inboedel, huisdieren, schenkingen tijdens leven en goede doelen, codicil, bewind, opvoeding minderjarige kinderen, regeling voor onbekwaamheid kinderen, uw behandeling , verzorging, uitvaart enz.
Volmacht
Algemene of bijzondere volmacht, een levenstestament, vertrouwen en deskundigheid, wensen en instructies, een of meerdere personen, rekening en verantwoordingen, beperkingen enz.
Testament
Erfstelling en erfgenamen, legaten, schenkingen, voorwaarden, onderbewindstelling, nadere voorwaarden enz.
Bijleggesprekken
Bij verstoorde relaties of misverstanden binnen de familie of met (oude) vrienden kan men behoefte hebben aan een poging tot bijleggen: een gesprek ter verduidelijking, kweken van begrip, delen voortschrijdend inzicht, of als excuses, om elkaar weer onder ogen te komen en te ontmoeten enz.

 

Regie bij ‘Regie mediation’

‘Regie’ is een woord van regeren, leiden, beheer, e.d. De term ‘regie’ wordt vaak gebruikt als het gaat over een film. Wij gebruiken ‘regie’ als trefwoord voor het bespreken en realiseren van wat de cliënt wil. En dat vooral bij belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven, zowel privé als zakelijk.
Regie mediation biedt ondersteuning bij die gebeurtenissen en onderstreept de inzet van bedoelingen en verantwoordelijkheid: iemand wil de regie bewaren.

Mediator als Co-regisseur

In die beslissingen bent u zelf de Regisseur. Daarbij zal een mediator als uw ‘co-regisseur’ de gewenste begeleiding bieden: in open gesprekken met u zelf én met anderen bij belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Om zaken/verhoudingen niet ‘uit de hand te laten lopen’. En u en de anderen te helpen ‘makkelijker te praten over moeilijke zaken’, zoals over bovengenoemde onderwerpen.

Mediation bij ‘regie mediation’

Mediation wordt vaak geassocieerd met ‘bemiddeling bij het oplossen van ruzies’. Maar dat is slechts één aspect. Mediation kan ook van belang zijn bij het voorkomen van ruzies.

Andere familiebanden, echtscheidingen, tweede huwelijken en steeds grotere vermogens leiden bijvoorbeeld in toenemende mate tot familieconflicten bij het bespreken van een testament. Notarissen zien in, dat de klassieke notariële aanpak in de huidige samenleving geregeld tekort schiet. Veel klachten over notarissen gaan met name over hun manier en begeleiding van het opstellen van testamenten. En daar zit niemand op te wachten…

Door mediationvaardigheden en -technieken preventief in te zetten, kan je de zaken samen met je náástbestaanden en/of met je nábestaanden (dierbaren of wat meer op afstand) goed regelen.

Aanpakken

Regie mediation kan je over een drempel heen helpen en een steun in de rug geven. Onderzoek en praktijk hebben nl. aangetoond dat veel mensen antwoord-zoeken-op-deze-moeilijke-vragen gemakkelijk voor zich uitschuiven. Zo gemakkelijk is het allemaal toch niet? Hoe pak je dat aan? Voor-je-uitschuiven betekent vaak dat je de eigen regie kwijt raakt: situaties overkomen je, anderen beslissen voor en over je. Maar met wel met alle gevolgen van dien. Wellicht ook duidelijk gevolgen die je zelf niet wenste. Regie mediation wil dat helpen voorkomen.

Informatief

De Regie-mediator kan bij deze vragen een centrale positie innemen: hij is niet alleen de regisseur van het mediation-proces maar geeft desgevraagd ook deskundige informatie. Een mediator kan een belangrijke rol spelen omdat bij moeilijke vragen de relatie tussen u als de regisseur en uw naast- én nabestaanden, de onderlinge communicatie centraal staan. Daar ligt een groot deel van de deskundigheid van de mediator. Maar, zoals gezegd, die deskundigheid gaat bij een regie-mediator ook verder. Een mediator die inhoud-deskundig is, kan daarnaast informatie geven en ook de totstandkoming van zakelijke afspraken begeleiden, daarbij nauw samenwerkend met een notaris.

Samenvattend:

De hoofdgroepen van betrokkenen bij Regie mediation zijn familie, vrienden, en andere contacten van u. De aspecten die daarbij ter sprake moeten komen zijn: relationeel, financieel en juridisch. De werkterreinen zijn in hoofdzaak: levenstestament, erfenistestament overdracht familiebedrijf en medische behandeling. Graag informeren wij u verder.