Bedrijfsopvolging & overdracht

Bedrijfsopvolging of overdracht… een kwestie van loslaten en toevertrouwen. Van de rust gaan genieten… maar blijft het altijd rustig? Hoe de juiste balans te houden tussen afstand en betrokkenheid? Of aan de andere kant: zal het lukken zelf de zaak helemaal voort te zetten; ben je er klaar voor? Zakelijk en privé liggen soms wel heel dicht bij elkaar. Zeker bij familiebedrijven. Die hebben een enorme kracht, want men kent elkaar, men heeft passie en hart voor de zaak, met korte lijnen, en relatief veel eigen vermogen. Maar soms levert dat ook een enorm probleem op, helaas.. Familie en bedrijf hebben namelijk ieder een eigen dynamiek. Daar waar de continuïteit van een bedrijf is gebaat is bij competitie en verschillen, is een familieverband doorgaans behoudend en gericht op gelijkheid en harmonie. Sommige onderwerpen zijn ‘taboe’ in de familie. Ook emoties die worden opgeroepen door ‘stoppen/opvolging’, blijven vaak onbesproken. Of vragen een aanzienlijke verwerkingstijd.

Een goede voorbereiding is bij bedrijfsopvolging dan ook het halve werk. Maar die voorbereiding is veel breder dan financiële/fiscale/juridische regelingen over waardering en overdracht van de eigendom, zeggenschap en leiding van het bedrijf. Het is een kritische succesfactor om goed met elkaar te communiceren over alle aspecten van het opvolgingsproces: per welke datum precies, wat verwacht ieder daarbij van elkaar, welke plannen leven er, hoe zal men met verschil van mening omgaan, welke rollen hebben de mensen in familieverband en welke in bedrijfsverband? Want als daarin verwarring of onduidelijkheid ontstaat, neemt de kans op fricties toe. Moet het bedrijf ten koste van alles worden voortgezet of niet? Een aparte vraag rijst als meerdere kinderen het bedrijf willen overnemen. Natuurlijk liggen er lijnen naar aangelegenheden van erfenis en vermogen. Als de opvolger niet het volle pond kan/moet betalen, wat betekent dat m.b.t. het gelijkheidsprincipe voor de andere kinderen? En: wat gaat de ondernemer doen met de vrijkomende tijd en hoe komt hij los van zijn bedrijf?

Het zijn deze vragen en emoties die bij iedere overdracht (soms onder de oppervlakte) spelen, en daarom via een goede communicatie goed geregeld dienen te worden.

MGH kan die communicatie in het opvolgingsproces deskundig faciliteren. En waar nodig: mediëren tussen partijen. Gevoeligheden ter sprake brengen, helpen makkelijker te praten over moeilijke zaken. Met de focus op: continuïteit van het bedrijf enerzijds en harmonie in onderlinge relaties anderzijds. Daarnaast zijn we als juristen van MGH thuis op het terrein van de bedrijfsopvolging. We kunnen dus heel wat voor u regelen.