Ben Schoenmaker

Mediation_IMG_6898_100Mr. B. Schoenmaker (Ben)

In het MKB wordt hard gewerkt. Tijd voor een goede communicatie is er meestal niet. Daardoor blijven bedoelingen of verwachtingen van ieder vaak onuitgesproken. Dat kan het spannend worden tussen vennoten, familieleden, klanten, toeleveranciers of personeelsleden. Spanningen die ook in privé een grote impact hebben. Als betrokkenen dan kiezen voor mediation, hebben zij maximale regie op een goede uitkomst.

Mediation wordt ook vaak toegepast bij echtscheiding. Aan het besluit de relatie te beëindigen, gaat meestal een lange periode vooraf. Met veel emoties, ruzies en zorgen over hoe het verder moet. Door mediation kan die moeizame periode kort worden gehouden, waarna ieder haar/ zijn energie weer maximaal kan richten op de toekomst.

Verbinding

Mijn passie is om mensen te mogen begeleiden bij gesprekken als het er om spant. En daarbij helder te krijgen welke belangen er voor hen spelen. Zodat zij meer begrip voor elkaar krijgen en tot voor hen passende afspraken komen.

Werkervaring en opleiding

Vanaf 1984 werk ik als juridisch adviseur voor ondernemers en organisaties en vanaf 1997 ook als mediator. Met als specialisaties: zakelijke conflicten, arbeidsgeschillen, familieproblemen, echtscheidingen, nalatenschapsmediation, en burenruzies.

Tel. +31 6 5359 4096 / 31 297 347 166