Helder (juridisch) advies:

Als personen en partijen er samen niet uit kunnen komen via gespreksbegeleiding of mediation, staat nog altijd de weg op van een helder (juridisch) advies. De H van MGH.

Soms kan dat advies op verzoek van de partijen ook ingebracht worden in gesprekken of mediation. Hier luistert het wel nauw om de verschillende werkterreinen goed te onderscheiden, maar ook dat wordt helder aangegeven.

De 5 leden van MGH hebben ieder hun eigen achtergrond en specialisatie, maar zij delen ook vele deskundigheden en ervaringen. Van juridisch, tot meer psychologisch of zelfs pastoraal.

In de verschillende CV’s ziet u onze achtergronden en invalshoeken. Ook onze betrokkenheid bij de verschillende specialisaties wijst u al een weg. En … zo nodig verwijzen wij u door naar elkaar of stemmen het met elkaar af voor het beste advies voor U in uw eigen specifieke situatie.

Onder de kopjes  zilver-wijs en bij goed geregeld  treft u onderwerpen aan waarover u helder juridisch advies kunt krijgen van mr. Virginie de Zanger, mr. Cor Schaap en/of mr. Ben Schoenmaker.