– mediation in familie en privésfeer

Familie kies je niet… die krijg je. Soms als waardevol geschenk… soms ook als moeizame uitdaging.

Een partner kies je wel zelf, maar ook in die relatie kunnen soms problemen ontstaan. Onenigheid ligt dan ook gevoelig in deze sfeer van intimiteit.

De 5 leden van MGH hebben daar oog, oor en hart voor. Ze kunnen u deskundig begeleiden bij conflict bemiddeling in de familie en privésfeer.

Mediation kan nodig zijn in geval van:

• Onenigheid tussen ouders en kinderen
• Onenigheid tussen broers/zussen
• Beëindiging relatie van partners
• Vormgeven van relatie/afspraken maken
• Overleg huwelijkse voorwaarden
• Echtscheiding
• Omgangsregelingen m.b.t. kinderen
Nalatenschap
• Afscheidsgesprekken
• Contacten zorginstellingen
Regie mediation
• Testament
• Buren, overlast
• Conflicten vanuit verschillende culturele contexten
• Morele dilemma’s.

Als bijzonder aandachtsveld binnen de mediation in familie en privésfeer doen de MGH-mediators mr. Virginie de Zanger, mr. Cor Schaap en mr. Ben Schoenmaker het project Zilver-wijs. Dit project gaat om mediation voor ouderen en is gericht op de bijzondere positie van senioren.