MGH

Mediation_IMG_6930_132MGH is een samenwerkingsverband van onafhankelijke, geregistreerde mediators met verschillende disciplines. Wij bundelen sinds 1997 onze expertise onder de naam: MGH.

We zijn voor zowel particulieren als ondernemingen en organisaties werkzaam, met name in of rondom Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Haarlemmermeer en in regio Amstelland.

In de visie van MGH neemt ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid om te proberen spannende situaties in goed overleg met de ander op te lossen. Laat u hierbij helpen door een van onze leden in te schakelen als mediator, vertrouwenspersoon of juridisch adviseur.

 

Naast Mediation biedt MGH diensten als Gespreksbegeleiding en Helder (juridisch) advies.

Het project Goed Geregeld van MGH concentreert zich op belangrijke veranderingen in een mensenleven. Vaak zijn dat ingrijpende zaken die maar moeilijk bespreekbaar zijn zoals verlies van je vrije wil bij ziekte of ouderdom. Maar ook zaken als bedrijfsoverdracht krijgen aandacht en zorgen die kinderen maken over de wensen van hun ouders. En wat laten ouders positief en negatief na aan hun kinderen?

MGH laat bij deze zaken de belangrijke betekenis van mediation zien. Partijen krijgen een gids mee om de regie in eigen hand te houden bij zaken als levenstestament en testament als laatste wil.

Goed Geregeld helpt om deze zaken niet op zijn beloop te laten, maar verzorgd over te dragen.

 
E-mail: info@mediationgroepholland.nl