Blog Over scheiden

Bemiddeling wordt vaak toegepast bij een echtscheiding of beëindiging van een samenlevingscontract.  Als MfN registermediator ben ik ook op dat vlak actief.

Lastige periode

Aan het besluit om achter de relatie een punt te zetten gaat meestal een lange, moeizame periode vooraf. Met veel spanning, emoties en ruzies. En zorgen over hoe het verder moet. Met de kinderen, maar ook financieel. Daardoor zien partijen vaak door de bomen het bos niet meer. Scheiden kan dan ontaarden  in lijden. Dit beïnvloedt uiteraard ook de prestaties op het werk. Soms meldt een medewerker zich als gevolg daarvan zelfs ziek. Om deze periode in het leven van uw medewerker zo kort mogelijk te houden, met grip op de situatie, is het aan te bevelen de scheiding te regelen via mediation.

Ieders inbreng

Met hulp van de mediator vertellen partijen hoe het allemaal zo is gekomen, wat er goed was tijdens de periode van samenleving, hoe er verwijdering tussen hen is ontstaan, wat dat men hen doet, en wat ze met de mediation voor de toekomst hopen te bereiken.

De mediator legt aan partijen uit hoe hij hen zal begeleiden om alle punten zodanig met elkaar te regelen, dat ieder tevreden is over de uiteindelijke oplossing.  Zowel met betrekking tot het ouderschapsplan, de alimentatie, wie waar gaat wonen, het afwikkelen van de gemeenschappelijke boedel, de huwelijkse voorwaarden (als die er zijn),  het regelen van de van  pensioenen, het aanpassen van testamenten, en wat er verder nog mocht spelen.

Verloop

In ca 5 gesprekken worden alle onderwerpen besproken, waarbij partijen voldoende ruimte krijgen voor een gelijkwaardige inbreng. Onderdeel van de procedure kan zijn dat de mediator ook met de kinderen praat om te horen wat hun beleving is. Af en toe geeft de mediator aan partijen huiswerk mee te voorbereiding van het volgende gesprek.

Betrokkenen houden bij mediation hun eigen verantwoordelijkheid, ze werken gemotiveerd aan zelf gekozen oplossingen, en gaandeweg komt er weer beweging in vastgelopen gesprekken of situaties.

Aan de hand van objectieve criteria wordt getracht over elk punt overeenstemming te bereiken. Dat wordt pas bindend, nadat over alle punten overeenstemming is bereikt. Uiteindelijk wordt alles vastgelegd in een convenant en door partijen ondertekend. Daarna wordt de mediation afgerond en geëvalueerd. De kosten daarvan worden in principe 50/50 door partijen gedragen.

Ervaringen

Partijen ervaren dat zij met echtscheidingsbemiddeling  in een relatief korte tijd, en tegen zowel emotioneel en financieel lage kosten, met elkaar tot maatwerkoplossingen komen. Dat draagt bij aan een snellere acceptatie en verwerking van de scheiding, en ook aan een beperkter invloed op de werkprestaties en de werkomgeving.

Bel gerust voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak

ben-schoenmaker

Mr Ben Schoenmaker

Aalsmeer, 18 mei 2018, 0653594-096