Visie

Als MGH hebben wij een krachtig maar gelaagd mensbeeld waar onze dienstverlening op aansluit. Wij onderschrijven het belang van ethiek en levensbeschouwing.

Vanuit onze visie neemt ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid en probeert in eerste instantie een conflict/geschil in goed overleg met de ander op te lossen.

Als dat goede overleg om wat voor reden dan ook vastloopt, wordt in tweede instantie vaak naar een derde persoon gezocht die als neutrale deskundige het overleg weer opgang helpt.

Echter, het kan ook zo zijn dat mensen om wat voor reden dan ook zich niet capabel voelen of andere belemmeringen ervaren dat individuele coaching doeltreffender kan zijn.

In specifieke gevallen is dan ook een vertrouwenspersoon van belang.

Voor een beter functioneren kan een training noodzakelijk zijn; waar nodig en mogelijk verleent MGH die.

Waar wij onze grenzen hebben, geven we die eerlijk aan en benoemen we de alternatieven.