Procesbegeleiding

Procesbegeleiding zorgt voor het effectief faciliteren van uw proces, zoals bij intervisiegroepen, ‘hei-sessies’ van managementteams, of de start van projecten.

Procesbegeleiding is ondersteunend aan een groep mensen en hun proces. De facilitator/procesbegeleider treedt op als onafhankelijk voorzitter, die de discussie stuurt en bewaakt. Hij zorgt ervoor, dat alle agendapunten aan de orde komen en dat alle betrokkenen hun mening of visie kunnen geven op een bepaald onderwerp. Hij voorkomt, dat het gesprek blijft steken in het herhalen van standpunten of vervalt in het maken van verwijten. Het is goed te weten hoe alles zo gekomen is, maar het is nu tijd om vooruit te kijken. Vanuit waar u nu staat, bedenken hoe het verder kan gaan.

De procesbegeleider bewaakt een open communicatie en een gelijkwaardige inbreng van ieder, waarbij alle belangen op elkaar én op een gemeenschappelijk resultaat of een gezamenlijke koers worden afgestemd.


Voor contact klik hier.