MGH in het nieuws

Mediationgroep Holland biedt nieuwe dienst voor senioren
Vandaag spreken over uw dood van morgen

 

Kerksluiting gaat vaak gecombineerd met veel misverstanden en onbegrip. Ook daar heeft mediation een belangrijk werkterrein. Cor Schaap is betrokken bij verschillende projecten daarbinnen en schreef er een boek over.