– in familie/privé sfeer

Familie kies je niet… die krijg je. Soms als waardevol geschenk… soms ook als moeizame uitdaging.

Een partner kies je wel zelf, maar ook dat kan soms een probleem worden. Onenigheid ligt dan ook gevoelig in deze sfeer van intimiteit.

De 5 leden van MGH hebben daar oog oor en hart voor. Ze kunnen u deskundig begeleiden.

Het kan hierbij gaan om:

• Onenigheid tussen ouders en kinderen
• Onenigheid tussen broers/zussen
• Beëindiging relatie van partners
• Vormgeven van relatie/afspraken maken
• Overleg huwelijkse voorwaarden
• Echtscheiding
• Omgangsregelingen m.b.t. kinderen
Nalatenschappen en testamenten
• Afscheidsgesprekken
Regie-mediation
• Contacten zorginstellingen
• Buren, overlast
• Conflicten vanuit verschillende culturele contexten
• Morele dillema’s

Als bijzonder aandachtsveld binnen de mediation in familie en prive sfeer doen de MGH-mediators mr. Virginie de Zanger, mr. Cor Schaap en mr. Ben Schoenmaker het project Zilver-wijs. Dit is gericht op de bijzondere positie van de senioren.