– in onderneming/organisatie (Onderwijs)

Voorbeelden van mediation-mogelijkheden binnen een onderneming of  organisatie zijn:

 • Tussen directieleden, Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, vennoten, onderling of in relatie met elkaar
 • Bij bedrijfsopvolging
 • Bij spanningen in familiebedrijven
 • Relatie met leveranciers en afnemers
 • Collegiale verhoudingen op het werk, ontslag van personeel, ziekteverzuim
 • problemen in de kerk, leden onderling of met kerkenraad,  rond kerksluitingen
 • Ethische vraagstukken
 • Bezwaren van burgers tegen besluiten van de overheid

Onderwijs

Dit is binnen MGH met name de specialisatie van Jacqueline Klopper.

In het onderwijs werk je met tal van mensen samen. Dat, naast het werk zelf en het contact met leerlingen/studenten, kan het werken ook extra leuk maken.  Je bent onderdeel van een team en samen zorg je voor goed en inspirerend onderwijs. Niet altijd gaat de samenwerking goed. Verschillen van inzicht, van werkwijze of gewoon elkaar verkeerd begrijpen kan het samenwerkingsproces verstoren. Je gaat elkaar wat ontlopen, zegt niet wat er werkelijk op je hart ligt en voelt je wat gespannen op het werk. Mogelijk is er sprake van een ziekmelding.

Gelukkig lost zo’n situatie zich ook vaak weer op. Maar soms, en zeker als het een botsing met een leidinggevende betreft, gaat dat niet zo. Dan blijft de spanning in de lucht en is een gesprek lastig. En als het ondanks eerdere pogingen niet lukt om elkaar te vinden, kan het heel goed werken om daar een onafhankelijk gespreksbegeleider bij te vragen die getraind is in het voeren van dit soort gesprekken. Met 1 of 2 gesprekken is de lucht veelal geklaard, zijn misverstanden uit de weg geruimd en ontstaat er zicht op waar het mis gaat in de communicatie. Hierdoor komt er ruimte om op een andere manier met elkaar om te gaan, elkaar weer te gaan horen en afspraken te gaan maken. En u gaat weer ontspannen en met plezier naar uw werk. De afspraken kunnen indien gewenst worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die juridisch geldig is.

Voorbeelden van gespreksbegeleiding of mediation binnen het onderwijs zijn:

 • Tussen collega’s onderling of gesprekken met andere organen
 • Tussen docenten  directeuren met ouders
 • Bij besturen/ raden van toezicht
 • Tussen kinderen/jongeren