– in onderneming/ organisatie

Voorbeelden van mediation-mogelijkheden binnen een onderneming of  organisatie zijn:

  • Tussen directieleden, Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, vennoten, onderling of in relatie met elkaar
  • Bij bedrijfsopvolging
  • Bij spanningen in familiebedrijven
  • Relatie met leveranciers en afnemers
  • Collegiale verhoudingen op het werk, ontslag van personeel, ziekteverzuim
  • Problemen in de kerk, leden onderling of met kerkenraad,  rond kerksluitingen
  • Ethische vraagstukken
  • Bezwaren van burgers tegen besluiten van de overheid
  • Fricties op school