Laatste levensfase

Naarmate de leeftijd toeneemt, ontstaan vragen over gevoelige onderwerpen. We denken aan afscheid nemen, verzorging, sterven en erven. Vaak moeizaam en moeilijk, daarom verdienen ze ook alle aandacht, vertrouwelijkheid en intimiteit.

Als senior-mediators hebben we naast onze eigen ervaring tevens juridische kennis in huis.

U kunt een beroep op ons doen bij een wens om iets dat in uw leven verkeerd ging bespreekbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan het bijleggen van een ruzie in de familie, afscheidsgesprekken en dergelijke.
Daarnaast kunnen wij u helpen bij het inventariseren van uw specifieke wensen ten aanzien van verzorging, levenseinde en/of uitvaart.

Eveneens kunnen wij u helpen met allerlei juridische vragen over bijvoorbeeld wilsverklaringen (euthanasie, zorgverklaring, levenswensverklaring) en testamenten.
Hoe legt u uw wensen vast? Aan wie wilt u wat nalaten, wilt u eventuele legaten schenken? Wie voert uw testament uit? Verder kunt u ons inschakelen als gespreksbegeleider in contacten met gemeentelijke instanties, zorginstellingen, artsen e.d.

In alle vertrouwelijkheid kunt u een eerste contact met ons leggen.
Samen kunnen we dan uw situatie en wensen bespreken en tot een stappenplan komen op basis van uw wensen.

Als hulp en eerste aanzet voor een inventarisatie heeft MGH een aantal formulieren ontwikkeld.
U kunt een voorbeeld-pagina van ieder formulier bekijken en op verzoek sturen wij u daarna graag een gratis exemplaar.
» Naar de formulieren pagina

Voor contact klik hier